top of page

Oedeemtherapie

Oedeem is het medische woord voor vocht in weefsel waar het eigenlijk niet op z’n plaats is.

Bijvoorbeeld het vocht in de benen door spataderen noemen we oedeem. Ook als de lymfeklieren worden verwijderd bij de behandeling van kanker kan er oedeem ontstaan. Dit zien we vaak bij de behandeling van borstkanker. 

Verschillende vormen van oedeem worden behandeld bij Aria huid- en oedeemtherapie.

  • lymfoedeem,

  • lipoedeem  

  • veneus oedeem (vocht door spataderen).


Manuele lymfedrainage (MLD)

Met speciale massagetechnieken die toegepast worden op de huid worden de lymfebanen gestimuleerd, waardoor het oedeem weer afgevoerd wordt. De lymfebanen die nog werken worden gestimuleerd en het oedeem kan ook worden verplaatst door het door het weefsel te versoepelen.  

Ambulante compressietherapie (zwachtelen)

Om het oedeem uit een been of arrm te krijgen kan het nodig zijn om te zwachtelen. Hierbij wordt er drukverband aangebracht met een bepaalde druk, waardoor het oedeem weggedrukt wordt naar gezonde lymfebanen / weefsel waardoor het hier afgevoerd wordt. Om dit resultaat vast te houden is vaak therapie nodig of een aangemeten therapeutische elastische kous (TEK).


De Lymfapress

Bij Aria Huid- en oedeemtherapie wordt er gebruik gemaakt van de Lymfapress. Hierbij wordt er rondom het been of een arm een luchtmanchet aangelegd met verschillende compartimenten. Deze compartimenten blazen op tot een bepaalde druk, kort achter elkaar aan. Hierdoor wordt het vocht uit een arm of been weggemasseerd.

Lymfetape

Door het lymfetape met een speciale techniek aan te leggen, kan het lymfevocht versneld worden afgevoerd.

Littekentherapie

Bij littekentherapie wordt het litteken gemasseerd, om de doorbloeding te stimuleren en het weefsel versoepelen. Veel mensen ervaren dat littekens strak worden en een pijnlijk gevoel geven en bewegingsbeperkingen geven. Door littekentherapie kan de bewegingsbeperking door een litteken verminderen. Ook kan het voorkomen worden als u erop tijd mee begint.

Therapeutische elastische kousen

Om onze oedeemtherapie constant te houden en onze resultaten stabiel te houden wordt er therapeutische elastische kous (TEK) aangemeten. Dit doen wij door het lichaamsdeel op te meten en hiervoor een kous te bestellen die bij uw past. Dit kan bij verschillende leveranciers, zodat er gekeken wordt naar wat voor u het beste is.

Huidverzorging

De huidtherapeut zal u adviezen geven over huidverzorging.

Adviezen, leefregels en oefeningen

De huidtherapeut zal tijdens de behandeling adviezen, leefregels en specifieke bewegingsoefeningen met u bespreken die u thuis kunt blijven uitvoeren.

Aantal behandelingen

Het verschilt door het soort oedeem en de ernst van het oedeem hoe vaak iemand bij ons per week langs komt. Er wordt per soort en ernst van het oedeem een behandelplan gemaakt. Het kan zijn dat 1 keer per week (soms minder) volstaat. Maar bij bijvoorbeeld bij lymfoedeem is vooral in de eerste fase het dat u 2 a 3 keer week langs komt. 

In de eerste periode dat er oedeemtherapie wordt toegepast wordt er gericht op het terugdringen van het oedeem of bij lipoedeem het terugdringen van de omvangsmaat, voor dit mogelijk is.

Duur behandeling

De behandeling duurt gemiddeld 30 minuten en bestaat uit een combinatie van de bovenstaande behandelingsmogelijkheden. De combinaties van de verschillende onderdelen varieert per patiënt, hierbij wordt er gekeken naar de problematiek en de behoefte van de zorg. 


Vergoeding

Heeft u een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist, dan wordt de behandeling voor een deel vergoed of volledig vergoed.

De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering betaald. De 21e behandeling wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Voor meer informatie kunt u het beste bij u eigen zorgverzekeraar de polisvoorwaarden raadplegen.

Oedeemtherapie .: Over
Oedeemtherapie .: Galerij
bottom of page